Adresář

Dům Panny Marie Pomocné

Tel.: 731 129 760, 731 129 742
Karla Maličkého 418/2, Lovosice, 410 02
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Lovosice je sociální službou, kterou provozuje Farní charita Lovosice od 25.3.2013

IČ organizace: 46770321
Identifikační číslo služby: 6081367
Forma poskytované služby: Pobytová sociální služba.

Letáček služby ke stažení 

Ceník poskytovaných služeb

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi naleznete také na Facebooku. Přidejte se k nám!

Cílová skupina:


Pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Cílovou skupinou jsou ženy a matky s nezaopatřenými dětmi od 18 let věku z Ústeckého kraje (v případě volné kapacity z celé České republiky), zejména samoživitelky, svobodné matky, rozvedené, ovdovělé, případně těhotné ženy nebo ženy, které nejsou biologickými matkami a mají soudem svěřeny do péče nezletilé děti. Dále to jsou dívky v obdobné sociální situaci, které byly pravomocným rozhodnutím soudu zplnoletněny.

Služba je časově omezená a to na dobu jednoho roku, v odůvodněných případech s možností prodloužení o 6 měsíců. Služba se poskytuje po dobu platnosti smlouvy. Uživatelky si za podpory sociálního pracovníka plánují průběh služby a její čerpání dle aktuálních i dlouhodobých potřeb uživatelky.

V průběhu služby spolupracuje sociální pracovník, pracovník v sociálních službách s uživatelkou na definovaných cílech. V průběhu spolupráce se může kolem uživatelky vytvořit tým pracovníků i z jiných služeb (NZDM Amicus Lovosice, SAS) nebo jiných zdrojů - rodina, přátele, atd.

 

Sociální služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi od 1. 10. 2019 vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3.

Logo OPZ barevné

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3

je spolufinancován Evropskou unií
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
Termín realizace od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022

 

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK

Organizace

Seznam lidí

Bc. Markéta Horejsková - pedagog volného času
Kateřina Kutzlerová - pracovník v sociálních službách
Petra Urban Šírková - pracovník v sociálních službách
Bc. Lucie Burdová, DiS. - sociální pracovnice
Irena Racková - pracovník v sociálních službách
Dagmar Lendelová, DiS. - pracovník v sociálních službách
Martina Tóthová - pracovník v sociálních službách