Dílny Panny Marie Pomocné (sociálně terapeutické dílny)

Kde nás najdete

Adresa

Osvoboditelů 1068/18, Lovosice 41002

Provozní doba

PO - PÁ 08:00 - 16:00 hodin

Oblast působnosti

Lovosice a spádové obce

Na koho se můžete obrátit

Alena Maternová

sociální pracovník
Tel.: 730 543 976

Petra Kulvajtová

Petra Kulvajtová

pracovník v sociálních službách
Tel.: 730 543 976 E-mail: _.GBRWam7ont-~l7VX~mYZhaa8yy.~iaY.kmb

Kateřina Slabochová

Kateřina Slabochová

pracovník v sociálních službách
Tel.: 730 543 976 E-mail: 68Go87d7TlykS~7%-onjGK7%WkvDR-en-lvmVW7r

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Dílny Panny Marie Pomocné (sociálně terapeutické dílny)

Typ služby
Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel
Charita Lovosice

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Petra Buriánková

Registrační číslo služby
8464374

Poslání a cíle

Posláním sociální služby je umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let začlenit se do vhodných pracovních činností osobám, které nejsou uplatnitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce a dosáhnout pocitu užitečnosti a plnohodnotného života. Sociálně terapeutické dílny motivují a podporují své uživatele v úsilí o pracovní a sociální integraci do běžného prostředí, vytváří pro takové začlenění vhodné příležitosti a získání potřebných dovedností.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením

Činnosti

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Další informace

Forma poskytované služby: Ambulantní služba
Kapacita při práci s jednotlivcem: 2, při práci se skupinou: 10

Zařízení není bezbariérové

Letáček služby ke stažení

Služba zahrnuje následující základní činnosti:

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy,
 • základní sociální poradenství.

Náplň služby

STD je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném, ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.“ (zákon č. 108/2006 Sb.).

STD Lovosice poskytuje služby s následujícím obsahem:

Praktické činnosti

aktivity vedoucí k posilování hrubé a jemné motoriky

 • nácviky vaření
 • výroba zvonkoher
 • výroba svíček

Terapeuticko-relaxační činnosti

 • muzikoterapie – za použití hudebních nástrojů
 • arteterapie – za použití výtvarných prostředků
 • filmové pátky – promítání na plátno (plátno i projektor již součástí majetku FCHL)      
 • společné čtení s terapeutickými prvky

Aktivizační činnosti:

 • orientace v dopr. prostředcích, orientace v jízdních řádech
 • nácviky společenské etikety – (např. oblékání, stolování)
 • přednášky bezpečnosti, zdraví, hygiena, osobní práva
 • orientace ve svých právech a povinnostech
 • posilování návyků k možnosti uplatnění se na trhu práce (dodržení času na přestávku, reálné nácviky prací možného uplatnění na trhu práce – úklidové práce, pomocné práce atd.)
 • práce v dílnách: zácvik v některých rukodělných aktivitách
 • nabídky denních aktivit k udržení a rozvoji osobnosti: diskuze, práce s PC, apod.,
 • nácvik sebe obslužných činností,
 • osobnostní rozvoj,

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK