Kdo jsme

Charita Lovosice

sídlo: Karla Maličkého 418/2, 41002 Lovosice, IČ: 46770321, č.ú.: 1003992329/0800

Charita pomáhá lidem v nouzi, její činností je služba bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře. Farní charita Lovosice je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva. Byla zřízena biskupem litoměřickým v roce 1993 a až do roku 1996 byla dobrovolnou charitou. 30.10.1996 došlo k registraci organizace v rejstříku Evidovaných právnických osob Ministerstva kultury, číslo evidence: 8/1-05-728/1996. Rokem 2007 došlo k další významné změně, Farní charita Lovosice se vstupem zákona o sociálních službách profesionalizovala. Reaguje na místní potřeby a aktivně se zapojuje do regionálního dění.

  • Dům Panny Marie Pomocné (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), Karla Maličkého 418/2, Lovosice
  • NZDM - Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež AMICUS, Osvoboditelů 1068/18, Lovosice
  • Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, Školní 476/3, Lovosice
  • STD - Sociálně terapeutické dílny, Osvoboditelů 1068/18, Lovosice
  • SAS FCHL - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Školní 476/3, Lovosice
  • Charitní šatník, materiální a potravinová pomoc, Asistovaný kontakt, studentské praxe, podpora dobrovolnictví, Probační služba
  • Evropské projekty - IROP, OPZ, POSOSUKy
  • Tříkrálová sbírka