Informace o nás

Charita Lovosice

Orgány Charity Lovosice:

ředitelka organizace: Mgr. Alena Maternová - statutární zástupce

Rada Charity Lovosice:
statutární zástupce Charity Lovosice - Mgr. Alena Maternová
lovosický farář - P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB
ekonom organizace - Bc. Lukáš Malý

sídlo: K. Maličkého 418/2, 41002 Lovosice, IČ: 46770321, č.ú.: 1003992329/0800

Charita pomáhá lidem v nouzi, její činností je služba bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře. Charita Lovosice je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva. Byla zřízena biskupem litoměřickým v roce 1993 a až do roku 1996 byla dobrovolnou charitou. 30.10.1996 došlo k registraci organizace v rejstříku Evidovaných právnických osob Ministerstva kultury, číslo evidence: 8/1-05-728/1996. Rokem 2007 došlo k další významné změně, Charita Lovosice se vstupem zákona o sociálních službách profesionalizovala. Reaguje na místní potřeby a aktivně se zapojuje do regionálního dění.

  • Dům Panny Marie Pomocné (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), Karla Maličkého 418/2, Lovosice
  • Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), Terezínská 1111, Lovosice
  • Terénní služba Panny Marie Pomocné (terénní programy), Osvoboditelů 1068/18, Lovosice
  • Dílny Panny Marie Pomocné (sociálně terapeutické dílny), Osvoboditelů 1068/18, Lovosice
  • Panna Marie Pomocná s rodinami (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), Osvoboditelů 1068/18, Lovosice
  • Charitní šatník, materiální a potravinová pomoc, Asistovaný kontakt, studentské praxe, podpora dobrovolnictví, Probační služba
  • Evropské projekty - IROP, OPZ, POSOSUKy
  • Tříkrálová sbírka

Leták Charity Lovosice ke stažení