Podporují nás

Činnost Charity Lovosice si prakticky vůbec nelze představit bez aktivní pomoci orgánů státní správy a samosprávy. Při naplňování našeho poslání nám významně pomáhají:

podpořil UK             logo MPSV

IROP a MMR ČR 

Lovosice
Město lovo
Renovabis NtM vdv
AgrofertLogo nčez Albert tesco nadační fond

 

LUKAVEC

Lukavec

 

TŘEBÍVLICE

Trebivlice_CZ_CoA

ČÍŽKOVICE

Čížkovice

VELEMÍN

Velemín_znak

LIBOCHOVICE

  Libochovice_znak

KEBLICE

Keblice

TŘEBENICE

Třebenice_znak

Nezanedbatelnou součástí pomoci při činnosti Charity Lovosice je i účast místních lovosických drobných živnostníků a podnikatelů. Jsme vděčni za poskytovanou pomoc i soukromým osobám. Veškeré formy pomoci, ať již státní, či soukromé, následně směřujeme do zajištění poskytování sociálních služeb v Lovosicích a nejbližším okolí.

Charita Lovosice děkuje všem!