Automobil pro SAS FCHL a TP

IROP a MMR ČR

Projekt

AUTOMOBIL PRO SAS FCHL A TP

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010849

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je investice do sociální infrastruktury - nákup nového automobilu. Realizace investice umožňuje skokové zvýšení úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb.

Automobil, který je záměrem v tomto projektu, bude využíván pro dojíždění za klientskými rodinami a do míst, která vytipuje sociální pracovník jako kontaktní či o kterých ví, že se tam shlukují lidé bez přístřeší, či kde se vyskytují sqauty. Dále pak do míst dle pověření OSPOD, kde písemně sociální pracovník obdrží žádost o prověření či spolupráci s rodinou. V dalších případech se poměrně častěji stává, že učitelé ze základních škol zkontaktují pracovníka a rodiče dohromady ke spoluprácia v neposlední řadě i z Okresního soudu v Litoměřicích přicházejí žádosti od soudců ke spolupráci s rodinou, cest jak se pracovník dostává k e klientům je mnoho.

Nový automobil tak zajistí flexibilnější časový managment každého jednotlivého sociálního pracovníka v SAS FCHL a TP, zrychlí a rozšíří tzv. "pole působnosti"

3. února 2020 došlo k převzetí nového 8 místného automobilu Ford Transit Custom od vítěze výběrového řízení AUTO IN, s. r. o.

 

Spolufinancování projektu:

VDV Nadace Olgy Havlové

sml. č.: 018/2019/OŽ

vdv

Tříkrálová sbírka 2020