Sami sobě

Projekt SAMI SOBĚ realizuje Farní charita Lovosice průběžně již od roku 2015. V projektu SAMI SOBĚ za doprovodu odborníků v pronajatém objektu bez doprovodu rodičů děti projdou praktickou – reálnou přípravou na samostatný život skrze vlastní zážitky. Pobyty jsou zaměřeny na posílení schopností dětí zvládnout řádnou péči o sebe sama, na posílení hygienických návyků, sebeobsluhu a samostatnost, na posílení finanční gramotnosti a ověření znalostí ze seminářů finanční gramotnosti.

Jedná se o tvorbu domácího rozpočtu a jídelníčku s ohledem na finanční možnosti, automatickou pravidelnou základní hygienu, stlaní postelí, nakupování a vaření (vyhledání námětů a receptů na internetu), sklízení talířů po jídle, běžný úklid. Pobyty jsou spojeny s výlety po okolí, díky kterým poznají nové místa, českou kulturu a historii. S tím souvisí získání informací o pravidlech silničního provozu a bezpečného pohybu u pozemních komunikací. Veškeré aktivity pobytů jsou cíleny na posílení týmové spolupráce a vzájemné tolerance a podpory.

V rámci tohoto projektu jsme s dětmi byli v roce 2015 ve Sloupu. V roce 2016 jsem se vydali až do Krkonoše, kde jsme byli v malebné přírodě ve vesničce Křížlice. Podzimní prázdniny 2016 jsme byli s dětmi v Leské. V roce 2017 jsme prožili pobyt ve Slatině v Hippocentru Valdek. Čelkali nás zážitky s koňmi. V roce 2018 jsme se vydali do Brňan, malebné vesničky pod hradem Křivoklátem.

  • v roce 2015 - podpořeno 13 dětí a mládeže
  • v roce 2016 - podpořeno 25 dětí a mládeže
  • v roce 2017 - podpořeno 13 dětí a mládeže
  • v roce 2018 - podpořeno 18 dětí a mládeže
  • v roce 2019 - podpořeno 13 dětí a mládeže

Projekt je realizován za podpory města Lovosice, nadace Terezy Maxové Dětem a z výtěžku Tříkrálové sbírky  dále pak za příspěvku Diecézní charity Litoměřice, Charity ČR, České spořitelny a.s., nadace Racek

Město lovoNtM