Individuální projekty Ústeckého kraje

Sociální služba SAS FCHL od 1. 4. 2017 vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2.
Logo OPZ barevné

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

je spolufinancován Evropskou unií
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
Realizace projektu od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020

 

Sociální služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi od 1. 10. 2019 vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3.

Logo OPZ barevné

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3

je spolufinancován Evropskou unií
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
Termín realizace od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022