OPZ ESF Projekt Práce a rodina - PaR

CZ.03.1.51/0.0./0.0./16_061/0003343
Projekt probíhal 1.2.2017 do 31.1.2019 byl ukončen.

esf-opz-1

Závěrečná evaluační zpráva a prezentace ze závěrečné konference jsou k dispozici ke stažení .

Celý realizační tým projektu děkuje za spolupráci dotčeným organizacím.

Projekt Práce a Rodina se zaměřuje na:

  • posílení sociální integrace u cílových skupin - ženy ohrožené nezaměstnaností- zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců, ženy zařazené ÚP ČR do evidence o zaměstnání, migrantky, ženy z národnostních menšin, ženy do 25 let, ženy se zdravotním postižením a rodiče pečující o děti mladší 15 let
  • aktivizuje a motivuje k zapojení na trh práce skrze Job poradenství, bilanční diagnostiku, právní poradenství a v případě potřeby psychologické poradenství
  • zprostředkovává a zajišťuje rekvalifikaci Asistent pedagoga a individuálně zvolené rekvalifikace
  • zajistí na 12 měsíců pracovní uplatnění