Každý člověk je pro nás důležitý

Tříkrálová sbírka


trikralova hvezda

Výsledky tříkrálové sbírky v Lovosicích

Změna názvu

Upozorňujeme, že došlo ke změně názvu naší organizace na Charita Lovosice a ke změně sídla organizace K. Maličkého 418/2, 410 02 Lovosice. V souvislosti s touto změnou se mění i internetová doména na charitalovosice.cz, zaměstnanci mají změny e-mailových adres.

 

Pomáhejte s námi

ZAPOJTE SE I VY, pomozte nám pomáhat, podpořte nás!

Případní dárci finančních prostředků mohou svou pomoc věnovat na účet Charity Lovosice
č. 1003992329/0800, vedeného u České spořitelny a.s., pobočka Lovosice,
nebo můžete využít QR kód pro platbu přes chytrý telefon:
qr kód platba na účet FCHL

Za projevenou pomoc i solidaritu všem dárcům děkujeme.

Podpořte nás

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
EU ESF Operační Program Zaměstnanost