Panna Marie Pomocná s rodinami (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Panna Marie Pomocná s rodinami (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Kde nás najdete

Adresa

Osvoboditelů 1068/18, Lovosice 41002

Provozní doba

PO - PÁ 08:00 - 10:00 ambulantně
PO - PÁ 10:00 - 16:00 terénní forma v přirozeném prostředí klienstkých rodin

Oblast působnosti

Lovosice a spádové obce

Na koho se můžete obrátit

Bc. Barbora Veselá

sociální pracovnice
Tel.: 732 345 215 E-mail: X8El5b54c.Fo2Z4WH-uk87j77hIy977_T-M

Martina Havlíková DiS.

Martina Havlíková DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 737 264 843 E-mail: 88EDZ.5438IvZ9enW7c-T65j4mnv5fek4-rhTj

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Panna Marie Pomocná s rodinami (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Charita Lovosice

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Petra Buriánková

Registrační číslo služby
3209417

Poslání a cíle

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem či dětmi, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Cíle naší služby:

Hlavním cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí. Nabídnout praktickou pomoc, motivovat a aktivizovat ke změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Dílčí cíle služby:

- poskytnutí přístupu na internet a PC (naučit se pracovat s PC – sestavení životopisu, orientovat se v inzerátech na bydlení, zaměstnání), / naučit rodinu hospodařit s finančním rozpočtem – finanční plán / zapojení rodiny do pracovním trhu (jak se chovat na pohovoru) / Zapojení rodiče do školní přípravy dítěte (dítě zvládá školní povinnosti), / pomoc při vyplňování formulářů, jednání na úřadech, školách, doprovody.

S čím vám můžeme pomoci

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

pomoc při plánování rodinného rozpočtu
nácvik dovedností potřebných pro jednání na úřadech, školách apod.
podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě
podpora sociálních dovedností a schopností dětí (klub pro děti, klub pro mládež)

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

3) sociálně terapeutické činnosti

předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy
individuální rozhovor

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

poskytnutí informace o základních právech a povinnostech
poradenství v oblasti bydlení
poradenství v oblasti zaměstnanosti


Principy

Princip přiměné podpory a zplnomocnění (pomáháme rodinám zmapovat vlastní kompetence, využívat jich a pracovat na jejich rozvoji apod.)

Princip partnerského přístupu (pracovníci respektují volbu a názor uživatele, o průběhu poskytování služby je veden dialog mezi pracovníky a uživatelem)

Princip individuálního přístupu (v každé rodině je služba poskytována s ohledem na individuální potřeby, možnosti a schopnosti členů rodiny apod.)

Princip odborného přístupu a komplexnosti (pracovníci používají takové postupy, které zaručují uživateli právo na rovnoprávný, nediskriminující a důstojný přístup)

Princip přirozenosti prostředí (službu poskytujeme především v přirozeném prostředí rodiny)

 

 

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Služba je poskytována bezplatně.

Letáček služby ke stažení

V rámci této služby je realizován i asistovaný kontakt – asistované setkávání dětí se svými biologickými rodiči.

Sociální služba SAS FCHL od 1. 4. 2017 vstoupila do projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2.
Logo OPZ barevné

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

je spolufinancován Evropskou unií
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
Realizace projektu od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK