Terénní služba Panny Marie Pomocné (terénní programy)

Kde nás najdete

Adresa

Osvoboditelů 1068/18, Lovosice 41002

Provozní doba

PO - PÁ 8:00 – 16:00 hodin
sociální služba je poskytována z 90% terénní formou

Oblast působnosti

Lovosice a spádové obce

Na koho se můžete obrátit

Dagmar Lendelová DiS.

Dagmar Lendelová DiS.

terénní sociální pracovník
Tel.: 731 557 638 E-mail: Z8twRb2d0gqo2~l7VX~mYZhaa8yy.~iaY.kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Terénní služba Panny Marie Pomocné (terénní programy)

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Charita Lovosice

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Petra Buriánková

Registrační číslo služby
3189832

Aktuální kapacita - terénní služba
1

Poslání a cíle

Obecným cílem sociální služby je zkvalitnění života uživatelů, tj. podpora a rozvoj schopností a dovedností, aktivizace k sociálnímu začleňování. 

Dílčí cíle sociální služby:

  •  zastavit proces sociálního vyloučení a odstranit jejich příčinu s využitím běžných zdrojů
    společnosti a využitím vlastních schopností.
  •  zvyšovat sebedůvěru, dovednosti a znalosti uživatelů takovým způsobem, aby byli schopni
  • vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet a žít tak spokojený a důstojný život v širší společnosti.
  • pomoc při řešení sociálních problémů uživatelů.
  • aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních uživatelů žijících v sociálním vyloučení, jejich podpora, motivace a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací, zejména v jejich v přirozeném prostředí (ulice, byt uživatele).
  •  pokusit se navrátit uživatele k běžnému způsobu života tak, aby služby terénního programu již nadále nevyužíval nebo jich využíval minimálně.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Fakultativní služby

  • okamžitá potravinová pomoc
  • materiální pomoc

Další informace

Služba je poskytována bezplatně

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením působí v rámci Lovosic a přilehlých obcích pro lidi, kteří se potýkají se zvlášť náročnou životní situací – např. ztráta bydlení, problémy s dluhy, bydlením, v zaměstnání, či v osobním životě. Pracovníci terénní služby pomáhají v těchto situacích lidem nestálou krizi řešit a pomoci kritickou fázi překonat.

V rámci služby probíhá depistážní činnost.

Letáček služby ke stažení

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK