Jak můžete pomoci

Charita Lovosice je organizací, která poskytuje pomoc a podporu občanům a potřebným zejména ve městě Lovosice a ORP skrze sociální služby a návazné projekty. Naše činnosti jsou financovány z veřejných zdrojů, nadací a nadačních fondů, darů, sbírek: Krajský úřad Ústeckého kraje, prostředky EU, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace AFROGERT, Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové, Nadační fond Albert, nadační fond RENOVABIS, BILLA, společnost T-mobile, Ministerstvo kultury, Nadace ČEZ, Lesy ČR, Nadace Racek, společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s, HENKEL ČR s.r.o. Nedílnou součástí je podpora z: Lovosic, Třebívlic, Čížkovic, Prackovic nad Labem, Velemína, Klapý, Keblic, Lukavce a Libochovic.

Podpořte nás - Děkujeme!

Dárci finančních prostředků mohou svou pomoc věnovat na číslo účtu Charity Lovosice č. 1003992329/0800, vedeného u České spořitelny a.s., pobočka Lovosice.

Případně pomocí QR kódu Charity Lovosice - platby - nascenování v aplikaci mobilní banky v chytrém telefonu:

qr kód platba na účet FCHL

S pokorou a upřímnou vděčností vítáme každou pomoc, ať již ve formě finančních, či věcných darů. Nedílnou součástí podpory naší organizace jsou i Vaše modlitby.

Za projevenou pomoc i solidaritu všem dárcům děkujeme.