Edukace zážitkem

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení dětí žijících v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích z dětských kolektivů a dětí žijících ve funkčních rodinách. Ze zkušeností z praxe víme, že děti se svými matkami u nás ubytované (mnohdy již ve školním věku) nikdy neviděly divadelní představení, neznají kino, dětské písničky, netráví volný čas v kroužcích, protože jejich matky nemají na tyto aktivity peníze. Tyto dětí trpí studem a osobní nejistotou, což je pro ně překážkou k navazování kamarádství a vztahů se svými vrstevníky (nemohou jim stačit). Víme, že pobyt dětí a jejich matek v azylovém domě je časově omezen na dobu jednoho roku, ale jeden plnohodnotně strávený rok může být velkou motivací a „startovacím motorem“ pro budoucí život matek a jejich dětí a zároveň impulsem a motivací ke snaze uchopit svůj život jinak než s drogami, alkoholem, hracími automaty apod.

Nadace Terezy Maxové dětem

Prostřednictvím motivace s reálnými nástroji chceme u žen a dětí budovat a posilovat vědomí otevřených možností do budoucna. V roce 2015 se projektu účastnilo 47 dětí. V letošním roce se do projektu zapojilo zatím 42 dětí.

Projekt je realizován výhradně za podpory nadace Nadace Terezy Maxové.