Velikonoční koncert pro Charitu Lovosice
11. dubna 2022 Aktuálně

Velikonoční koncert pro Charitu Lovosice

Po mnohých kladných ohlasech na Tříkrálový koncert, který se uskutečnil v lednu 2022, se naše organizace rozhodla pro pořádání dalších koncertů, v pokračování a utužení spolupráce s lovosickými sbory. Srdečně Vás zveme na Velikonoční koncert pro Charitu Lovosice:

Velikonoční koncert 2022 A3