Učebnice, pracovní sešity a pomůcky pro žáky z Ukrajiny
16. září 2022 Aktuálně

Učebnice, pracovní sešity a pomůcky pro žáky z Ukrajiny

Charita Lovosice zakoupila učebnice, pracovní sešity a pomůcky do školy pro žáky z Ukrajiny, kteří jsou momentálně v Lovosicích.

Veškeré zakoupené pomůcky jsou financované z Diecézní charity Litoměřice. K předání pomůcek došlo 15. 9. 2022 přímo v základní škole v Lovosicích.

Přejeme všem žákům mnoho úspěchů a poznatků z výuky. 

UK DCH LTM