Projekt EKO AUTA byl podpořen
4. května 2022 Aktuálně

Projekt EKO AUTA byl podpořen

Charita Lovosice byla podpořena z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19, Integrovaný regionální operační program.

REACT EU+MMR Barevné CMYK

PROJEKT
EKO AUTA
č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017040

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury, která reaguje na ekologické a odolné oživení hospodářství v souvislosti s pandemií Covid 19. Realizací tohoto projektu dojde k zabezpečení investice, která skokově zvýší úroveň a kvalitu poskytovaných služeb, zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony a mezi jednotlivými poskytovateli. 

Naše organizace byla podpořena v projektu nákupu 2 ks automobilu Plug-in hybrid. V současné době probíhá realizace výběrového řízení na dodavatele automobilů.

2205041253-a3horizontal