Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2023 v Lovosicích vrcholí
13. prosince 2022 Aktuálně

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2023 v Lovosicích vrcholí

Již v tuto dobu se vše připravuje pro hladký průběh Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v lednu 2023

Přípravy obnáší například přípravu a zapečetění kasiček na jednotlivých obecních a městských úřadech v Lovosicích a některých spádových obcích. 

Koledníky poznáte podle převleků za krále, dále musí mít sebou jako doprovod osobu starší 15 let, která bude u sebe mít plnou moc (průkazka) k oprávnění konání sbírky a úředně zapečetěnou kasičku s logem Charita Česká republika.

Přispět do sbírky můžete i přes webové stránky Tříkrálová sbírka,
nebo pomocí QR kódu platby: QR kód pro plakáty a kasičky
případně převodem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem: 777941201

celkový přehled