Milostivé léto II
5. srpna 2022 Aktuálně

Milostivé léto II

Milostivé léto je příležitost pro zbavení se vymáhaných dluhů u veřejnoprávních institucí. Umožní dlužníkům splatit původní dluh bez sankcí (penále, úroků atd.).

Jedná se o tříměsíční období (1. září 2022 – 30. listopadu 2022), během kterého má dlužník 
(povinný) v  exekučním řízení možnost uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu 
s poplatkem ve výši 1 815 Kč. Pokud tak učiní v exekucích vedených pro „veřejnoprávní dluh“, 
bude exekuce ukončena splněním, dlužník nebude muset platit další příslušenství.

 

Leták Milostivé léto II 1 strana

Leták Milostivé léto II 2 strana