9. března 2022 Aktuálně

Charita Lovosice poskytuje pomoc občanům z Ukrajiny

Naše organizace se snaží co nejvíce pomoci ukrajinským občanů, kteří opustili domovskou zemi a nyní bydlí v Lovosicích a spádových obcích.

Níže naleznete leták námi nabízené pomoci:

čj nabídka pomoci 1čj nabídka pomoci 2

Níže naleznete i leták v překladu:

UK nabídka pomoci 1UK nabídka pomoci 2