Adresář

Terénní služba Panny Marie Pomocné

Tel.: 731 557 638
Osvoboditelů 1068/18, Lovosice, 410 02
Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby:
  • okamžitá potravinová pomoc
  • ošacení z Charitního šatníku

Služba je poskytována bezplatně

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením působí v rámci Lovosic a přilehlých obcích pro lidi, kteří se potýkají se zvlášť náročnou životní situací – např. ztráta bydlení, problémy s dluhy, bydlením, v zaměstnání, či v osobním životě. Pracovníci terénní služby pomáhají v těchto situacích lidem nestálou krizi řešit a pomoci kritickou fázi překonat.

V rámci služby probíhá depistážní činnost.

Letáček služby ke stažení

Služba je realizována za podpory Ústeckého kraje

podpořil UK

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jarmila Bradnová - terénní pracovník v sociálních službách
Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby