Lačho Amicus - Savore Jeketane

V roce 2009 byl pořádán první ročník festivalu romské taneční mládeže Savore Jekhetane. Největším přínosem tanečně pěveckého festivalu Savore Jekhetane je bezpochyby komunitní charakter celé akce. Do akce se zapojují vždy taneční soubory i z jiných koutů republiky jako třeba z Ústeckého kraje a z Libereckého kraje a Středočeského kraje. Tímto je připraven prostor pro komunitní setkání přesahující hranice regionů. Taneční a hudební soubory přijíždí předvést svá vystoupení a umění romských tanců.

Savore Jekhetane nabízí prostor pro výměny zkušeností mezi trenéry jednotlivých souborů, zkušenosti mezi jednotlivými účastníky a zároveň díky festivalu, který je veřejně přístupný, se tento styl kultury otevírá i veřejnosti, která se může festivalu účastnit. V roce 2015 se účastnilo 12 souborů a v roce 2016 se za velmi slunečného počasí účastnilo 9 souborů statečných tanečnic a tanečníků.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury, Krajského úřadu Ústeckého kraje, města Lovosice a drobných dárců.

MK Ústecký kraj Město lovo