Čerpání příspěvku - Na vlně pomoci proti bezmoci

Na vlně pomoci bezmoci

Na vlně pomoci proti bezmoci – možnost získat příspěvek ze sbírky Charity ČR

Ocitli jste se v důsledku koronavirové pandemie v tíživé životní situaci? Přišli jste o práci nebo o příjmy? Nemáte na nájem, energii nebo potraviny? Musíte přemýšlet nad tím, co zaplatit a co ne?

Veřejná sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Sbírka se nevztahuje na splácení dluhů! Zadluženým lidem se může poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na základní zajištění chodu domácnosti, a to pokud se vyčerpají jakékoliv jiné možnosti.

Maximální výše možného jednorázového příspěvku je 20.000,- Kč. Příspěvky budou poskytovány do vyčerpání finančního obnosu sbírky NA VLNĚ POMOCI PROTI BEZMOCI – CHARITA ČR

Žádost není nároková – je posuzována komisí Diecézní charity Litoměřice, která rozhoduje o přidělení či zamítnutí příspěvku.

Sepisování žádostí bude probíhat
každé úterý v době 13:00 - 15:00 hodin
na adrese Dům Panny Marie Pomocné, Karla Maličkého 418/2, 410 02 Lovosice

- Je nutné se předem telefonicky objednat !

V případě, že máte zájem využít tuto nabídku
pomoci - volejte +420 777 077 768 
v čase PO - PÁ 08:00 - 15:30 hodin k domluvení termínu osobní schůzky a bližších informací. 

Pracovník FCH Lovosice si od Vás může vyžádat potvrzení:

  • dotyčný musí prokazatelně doložit, že došlo ke snížení příjmů (výpověď ze zaměstnání, evidence na ÚP, dlouhodobé OČR)
  • při žádosti o proplacení nájemného – nájemní smlouvu
  • při žádosti o proplacení energií/vodné a stočné – smlouvu s dodavatelem
  • odmítnutí z ÚP při žádosti o MOP (mimořádnou okamžitou pomoc)
  • a další, dle jednotlivých žádostí

Vyžádané doklady / potvrzení jsou důležitými podklady
pro možnost čerpání příspěvku
ze sbírky Charity ČR – Na vlně pomoci proti bezmoci a dále